Politica de confidențialitate


Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.aer247.ro implică acceptarea Termenilor și Condițiilor. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului recomandăm citirea cu atenție a acestora. R&D TOTAL CONSULTING SRL își rezervă dreptul de a efectua modificări ale acestor prevederi sau ale conținutului site-ului www.aer247.ro fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând pagina "Termeni de utilizare" din subsolul paginilor site-ului.

Compania care administrează site-ul aer247.ro (http://www.aer247.ro), denumit în continuare www.aer247.ro (site-ul), este R&D TOTAL CONSULTING SRL, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/2597/2008 3, având Codul Unic de Înregistrare: 23290701 și sediul social în localitatea București, Bdul. Theodor Pallady 9 B , Sector 3.

Politica de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, www.aer247.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situația contului de pe site, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing și publicitate, statistică.

Astfel, site-ul poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter-ul săptămânal și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Site-ul www.aer247.ro nu promovează Spam-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe www.aer247.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali. Acestea pot fi utilizate de către companiile de curierat, procesatorii de plăți, prestatorii de servicii de marketing online (exemple fără rol limitativ).

Site-ul nu reține datele de card în situația folosirii acestei metode de plată, fie prin virtual POS (plată online), fie prin sistemele POS (plată offline).

De asemenea, R&D TOTAL CONSULTING SRL va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai după ce ne-am asigurat printr-un contract că aceste informații sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată la adresa: București, strada Bdul. Theodor Pallady 9 B , Sector 3.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, clienții R&D TOTAL CONSULTING SRL, având site-ul aer247.ro, au următoarele drepturi:

Dreptul la informare (art. 12)
Dreptul la acces la date (art. 13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
Dreptul la intervenție (art. 14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale.
b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime.
c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).
Dreptul la opoziție (art. 15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări.
Dreptul de a se adresa justiției (art. 18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.
Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25).